W jaki sposób zakłada się firmę?

W jaki sposób zakłada się firmę?

W jaki sposób zakłada się firmę?

Założenie własnej działalności to niemałe wyzwanie na które decyduje się coraz większa ilość osób. Wiąże się to z chęcią zarobienia lepszych pieniędzy, a także uniezależnieniem się od właścicieli firm dyktujących warunki. Jednakże, wiele osób zraża się już na starcie, gdyż założenie firmy wiąże się z wieloma formalnościami, a także comiesięcznymi sprawunkami. Mimo wszystko przepisy stają się coraz mniej skomplikowane i każdego roku ubywa formalności, kiedy chodzi o zakładanie firmy. W związku z tym dobrze wiedzieć jakie kroki należy wykonać w 2020 roku, żeby rozpocząć prowadzenie firmy.

Pierwsze kroki

Nie ma powodu zakładania firmy jeśli nie ma dobrego pomysłu na biznes. Przekłada się on na osiągnięcie sukcesu, albo też niewątpliwą porażkę. Chodzi o to, aby znaleźć niszę rynkową, która nie jest mocno eksploatowana (nie jest to łatwe). Zanim odbędzie się rejestracji firmy należy wybrać formę organizacyjną oraz prawną prowadzenia działalności. Kiedy decyzja już zapadnie następnym krokiem jest dokonanie rejestracji.

W pierwszej kolejności należy zarejestrować firmę w CEIDG-1. Mowa o wniosku, który trafia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby firma rozpoczęła działalność w dniu złożenia wniosku o wpis. Za dowód służy wydruk wniosku, a z kolei numer identyfikacyjny to NIP. W trakcie rejestracji W CEIDG-1 odbywa się również nadanie numeru REGON i zgłoszenie płatnika składek ubezpieczeń społecznych w ZUS. Ma miejsce zgłoszenie identyfikacyjne bądź aktualizacyjne osoby, która zajmuje się działalnością gospodarczą do Urzędu Skarbowego. Wspomniany wniosek można wzbogacić o zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT, a także dokument zgłoszeniowy do ZUS.

Aby formularz nie wymagał poprawek należy zawrzeć w nim szereg informacji. Chodzi o nazwę firmy, wyznaczenie przedmiotu działalności (PKD), miejsca siedziby, miejsca prowadzenia działalności, głównego adresu oddziału. Nie można zapomnieć o dacie rozpoczęcia działalności, a kiedy zaistnieje taka potrzeba również pełnomocnika.

Dalsze czynności

Kiedy przedsiębiorca decyduje się na rejestrację jako płatnik podatku VAT konieczne jest złożenie dodatkowo druku VAT-R. Dokument ten trafia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W dalszej kolejności uzyskuje się numer REGON. Rejestr ten prowadzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Zgłoszenie o otrzymanie tego numeru odbywa się na podstawie wniosku CEIDG-1.

W rejestrze numeru REGON znajduje się nazwa oraz adres siedzimy, imiona i nazwisko, a także miejsce zamieszkania. Widnieje na nim numer PESEL właściciela firmy, forma prawna oraz forma własności. Nie brakuje informacji na temat rodzaju wykonywanej działalności, a także daty jej powstania i rozpoczęcia. Nazwa organu rejestrowego bądź ewidencyjnego, nazwa rejestru, a także numer nadany przez ten organ – to ostatnie dane, których nie może zabraknąć. Bez numeru REGON nie można prowadzić firmy. Używa się go w trakcie wymieniania informacji z Urzędem Skarbowym, a także Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Nie można się bez niego obejść w trakcie podpisywania umów oraz rozliczania się z kontrahentami. Widnieje on na biznesowych pieczątkach i dokumentach urzędowych.