Kilka słów na temat podatku dochodowego

Kilka słów na temat podatku dochodowego

Kilka słów na temat podatku dochodowego

Podatek dochodowy musi rozliczać każdy bez względu na to czy chodzi o osoby fizyczne czy prawne. Wysokość dochodów również nie odgrywa tutaj znaczenia, gdyż tego wymagają przepisy prawa. W naszym kraju mamy do czynienia z dwoma rodzajami podatku dochodowego. Chodzi o PIT, czyli podatek od osób fizycznych, a także CIT – podatek dochodowy od osób prawnych. W pierwszym przypadku przepisy bazują na ustawie o podatku dochodowym, a w drugim chodzi o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych.

PIT kierowany jest do osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą bądź wspólników spółki cywilnej, albo spółki osobowej. Precyzując, chodzi więc o przedsiębiorców, emerytów oraz rencistów i wszystkie osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, dzieło oraz zlecenie.

Podatek PIT opiera się na dochodzie, w którym przychody pomniejsza się o koszty związane z możliwością ich uzyskania. Podatki, a także wszystkie sprawy z nimi związane trafiają do urzędu skarbowego. Rozliczanie odbywa się więc w urzędzie, który przypisano do miejsca zamieszkania. W przypadku CIT, urząd przydziela się w oparciu o dziedzinę spółki kapitałowej.

Podatek dochodowy można rozliczać zarówno miesięcznie, jak i kwartalnie. Jednakże nie powinno to nastąpić później niż 20tego kolejnego miesiąca. W związku z tym podatek za czerwiec płaci się najpóźniej do 20 lipca.

Jaką formę opodatkowania wybrać?

W trakcie zakładania działalności gospodarczej należy wybrać formę opodatkowania dochodu. Przedsiębiorcy mają możliwość zdecydowania się na opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową. Każda forma posiada zarówno wady, jak i zalety, dlatego przed wyborem należy się bardzo dokładnie zastanowić. W przypadku, kiedy decyzja nie została podjęta w trakcie rejestracji w CEIDG można złożyć oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego. Kiedy taka czynność także nie miała miejsca oznacza to, że przedsiębiorca decyduje się na rozliczanie w oparciu o skalę podatkową, czyli na zasadach ogólnych. W tym miejscu warto zaszczyć, że decyzję tą zawsze można zmienić. Należy też wspomnieć, że  zaliczkę na podatek dochodowy można naliczać każdego miesiąca, co kwartał bądź w sposób uproszczony.