Dlaczego tracisz pracę?

Dlaczego tracisz pracę?

Dlaczego tracisz pracę?

Utrata dobrej pracy to duży cios, który wpływa negatywnie na ścieżkę kariery zawodowej, sytuację finansową oraz ogólne samopoczucie. Z tego względu należy mieć na uwadze jakie czynniki wymienia się za najczęstsze przyczyny zwalniania pracowników. Pierwszy powód to podejmowanie przez osoby zatrudnione czynności szkodliwych, które negatywnie odbijają się na stanie firmy oraz jej renomie. Traci się pracę ze względu na likwidację stanowisk. Chodzi przede wszystkim o przypadki, kiedy umiejętności pracownika nie pozwalają mu pracować na innym stanowisku. Kiedy pracownik pokazuje, że jest niedyspozycyjny także długo nie zagrzeje miejsca w jednej firmie. Objawia się to regularnym korzystaniem z chorobowego, a także wykorzystywaniem bezpłatnego urlopu.

Kolejne przyczyny zwolnia z pracy

eniaPracę można stracić, kiedy wykonywane czynności nie przynoszą żadnych efektów. To podstawowa przyczyna uraty pracy i trzeba ją sobie wziąć bardzo do serca. Pracownik traktowany jest przez właściciela firmy jako inwestycja, która oprócz tego, że ma się zwrócić, powinna w krótkim czasie przynosić dodatkowe zyski. Przed pracownikiem stawia się konkretne cele, których wykonywanie powinno stanowić priorytet. Jeśli więc osoba zatrudniona nie osiąga pożądanych wyników, a także nie jest w stanie wytłumaczyć takiego stanu rzeczy należy liczyć się z zakończeniem współpracy.

Niewłaściwe zachowanie w kontaktach z przełożonym oraz współpracownikami to kolejne przyczyny utraty pracy. Umiejętności interpersonalne odgrywają bardzo ważną rolę bez względu na zajmowane stanowisko czy charakter wykonywanej pracy. Komunikacja jest tak samo istotna, a kiedy jej brakuje może się to wiązać z wieloma negatywnymi konsekwencjami dla całej firmy. Cisi, nierozmowni oraz zamknięci pracownicy tracą pracę w pierwszej kolejności.

W dalszej kolejności warto wspomnieć o biernej postawie. Takie nastawienie na pewno nie przyczyni się do zyskania grona fanów. Brak nauki, postępów oraz chęci stania się lepszym sprawia, że często kończy się to zakończeniem współpracy. W związku z tym umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy sprawdzi się przez cały czas wykonywania pracy, ale przede wszystkim na początku.

Spóźnianie się oraz brak stawiania się do pracy to kolejne przyczyny, które sprawiają, ze pracodawca nie ma wyboru. Żaden przedsiębiorca nie chce zwlekać z terminami oraz wykonaną pracę, a takie zachowanie pracowników negatywnie wpływa na tego typu zadania.

Niewywiązywanie się z obowiązków powierzonych pracownikom to jeszcze jeden powód. Może chodzić na przykład o przecenienie umiejętności, brak doświadczenia oraz nerwy. Wszystkie te zjawiska działają negatywnie, stąd należy ich za wszelką cenę unikać.