Ulgi dla początkujących przedsiębiorców

Ulgi dla początkujących przedsiębiorców

Ulgi dla początkujących przedsiębiorców

Początki dla każdego nowego przedsiębiorcy nie należą do najłatwiejszych. Właśnie dlatego państwo wprowadza szereg korzyści i ulg, które obowiązują w pierwszym roku działalności. Mają one zachęcić do działania oraz ułatwić start. Ulgi wiążą się z wyborem formy opodatkowania, rejestracją do VAT oraz innymi niezbędnymi czynnościami.

Jak wspierać nowego przedsiębiorcę?

Jeszcze zanim zagłębimy się w możliwych rozwiązaniach dla nowych przedsiębiorców warto zdawać sobie sprawę, że istnieje możliwość sprawdzenia własnej firmy. Chodzi o pojęcie działalności nierejestrowanej, która znana jest także jako biznes na próbę. Dzięki temu można stwierdzić czy pomysł sprawdzi się, a do tego czy oferowane towary i usługi przyniosą korzyści. Kiedy firma widnieje właśnie w takiej postaci nie musi rejestrować się w CEIDG, a także opłacać składek ZUS. Posiada ona jednak pewne ograniczenia, a mianowicie mogą z niej skorzystać jedynie osoby fizyczne. Z kolei przychody z działalności nie mogą przekraczać połowy minimalnego wynagrodzenia. Na taki krok nie może zdecydować się przedsiębiorca, który po 30 kwietnia 2017 nie prowadził działalności. W przypadku takiej działalności konieczny staje się obowiązek uzupełniania ewidencji sprzedaży w formie uproszczonej. Należy też opłacać zaliczkę na podatek dochodowy, a także zawrzeć uzyskany dochód w zeznaniu PIT-36. Kiedy istnieje taka potrzeba przedsiębiorca działalności nierejestrowanej wystawia rachunki bądź faktury.

Wsparcie na początku

Przedsiębiorcy, który rozpoczynają działalność nie mają obowiązku opłacać składek na ubezpieczenie społeczne. Chodzi o osoby fizyczne, które rozpoczynają swoją pierwszą działalność, albo podejmują się tego po upływie 60 miesięcy od zakończenia działalności poprzedniej firmy. Oprócz tego nie wykonują pracy na rzecz byłego pracodawcy. Osoby te nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przed czas 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Omawiana ulga nie dotyczy wspólników spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej. Wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o., twórcy i artyści, a także osoby, które ubezpieczają się w KRUS również nie mają takiej możliwości.

Mały ZUS Plus

W tym miejscu warto wspomnieć, że od tego roku funkcjonuje jeszcze jedna ulga dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Chodzi o opłacanie składek ZUS. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy nie osiągają dochodu większego od 120 tysięcy zł w ciągu roku. Preferencje w trakcie uiszczania składek ZUS obowiązują tych podatników, którzy prowadzili działalność również w zeszłym roku kalendarzowym. Chodzi o okres minimum 60 dniowy. W związku z tą zasadą wiadomo, że Mały ZUS można wprowadzić, kiedy ulga na start przestanie już przysługiwać.

Sam pomysł związany z tą ulgą polega na obniżeniu wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, a składkę zdrowotną uiszcza się w konkretnej wysokości. Podstawa wymiaru składek nie ma prawa przekroczyć 60 procent prognozowanego średniego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok podatkowy. Oprócz tego nie może być to suma mniejsza od 30% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego.