Rentowność i analiza wskaźnikowa w kilku słowach

Rentowność i analiza wskaźnikowa w kilku słowach

Rentowność i analiza wskaźnikowa w kilku słowach

Przedsiębiorstwa nie mają łatwo, gdyż współczesny rynek zmienia się bezustannie, tak samo jak przepisy, którym trzeba się podporządkować. Kiedy dodać do tego konkurencję mamy obraz ciężkiej pracy, która nie zawsze się opłaca. Jednakże nad sukcesem firmy można cały czas pracować. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa oraz kontrolowanie stanu majątkowego to podstawa, która umożliwia wprowadzenie potrzebnych zmian. W oparciu o nie wykonuje się działania strategiczne zarówno krótko planowe, jak i te, które wybiegają daleko w przyszłość.

Co to takiego analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa?

Analiza wskaźnikowa wchodzi w skład ogólnej analizy finansowej jednostki gospodarczej. Odpowiada ona za badanie stanu oraz rozwoju finansów przedsiębiorstwa. Chodzi więc o dane na temat finansowej firmy. Nie istnieje możliwość na osiągniecie sukcesu przez firmę, która nie analizuje czynników biorących udział w tym procesie oraz zdarzeń. Analiza umożliwia zaplanowanie działań, a także zwrócenie uwagi na błędy czy straty, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie oraz status majątkowy. Analiza wskaźnikowa bazuje na konkretnych wskaźnikach. Przy ich pomocy określa się powiązania i relacje, które mają miejsce między wielkościami uzyskanymi ze sprawozdań finansowych. Informacje te pochodzą z bilansów czy rachunków zysków i strat.

Rentowność

Opłacalność to cel do którego dąży większość przedsiębiorców i nie ma w tym niczego złego. Kiedy firma przynosi zyski wszystko przebiega pomyślnie oraz nie wiąże się z wieloma komplikacjami. Opłacalność oznacza w naszym przypadku rentowność. Rentowność to stopień efektywności funkcjonowania, a także zarządzania majątkiem firmy. Zadanie analizy rentowności polega na połączeniu uzyskanego wyniku finansowego z przychodami osiągniętymi ze sprzedaży dóbr, zgromadzonymi zasobami, a także kapitałem własnym. Reasumując te informacje – im wyższy poziom rentowności tym sytuacja w przedsiębiorstwie jest lepsza. Firma ma po prostu więcej pieniędzy.

Wskaźnik rentowności odgrywa bardzo ważną rolę w sytuacji finansowo-majątkowej firmy. Tych danych używają nie tylko właściciele firm, ale także jednostki i podmioty gospodarcze, które znajdują się w tym samym otoczeniu. Chodzi więc o kontrahentów, klientów, banki i inne.

Aby określić rentowność konieczne jest wyznaczenie wskaźników, które pokazują zależność między wysokością wypracowanego przed firmę zysku oraz wartością czynnika, którego rentowność określamy. Rentowność to iloraz zysku netto do właściwej wartości wybranego składnika majątkowego. Wynik podaje się w procentach.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że rentowność pokazuje jakie czynności podejmowano w przedsiębiorstwie i czy odniosły one sukces. W związku z tym rezultat może być zyskiem (dodatni wynik) oraz deficytem (ujemny wynik finansowy).