Wypalenie zawodowe pracownika to także problem firmy

Wypalenie zawodowe pracownika to także problem firmy

Najbardziej narażone na wypalenie zawodowe są zawody związane z opieką, wychowaniem i niesieniem pomocy innym ludziom. Chociaż wypalenie zawodowe może dopaść także przedstawicieli innych zawodów.  

Wypalony pracownik pracuje mało efektywnie

Pracownik, który czuje się wypalony generuje duże starty dla firmy. Pracuje mniej efektywnie, częściej choruje i traci zainteresowanie swoimi obowiązkami. Zmienia się jego stosunek do współpracowników, przełożonych, klientów i kontrahentów. Przede wszystkim wypalony pracownik zaczyna generować straty dla organizacji.

Brak zaangażowania w swoje obowiązki

Pracownik przestaje się angażować w dodatkowe projekty, czuje się wiecznie zmęczony i spięty. Wycofuje się także z życia towarzyskiego w firmie. Przestaje mu zależeć na pozytywnych relacjach ze współpracownikami. Popełnia liczne błędy w wyniku czego traci wiarę we własne umiejętności. Czuje, że się nie nadaje do żadnej pracy. 

Kiedy wina leży po stronie pracodawcy?

Sama specyfika pracy w organizacji nierzadko przyczynia się do powstawania wypalenia zawodowego u pracowników. Generowanie zbyt dużej ilości obowiązków i co za tym idzie częste nadgodziny często przyczyniają się do pogorszenia samopoczucia pracowników. Umniejszanie umiejętnościom i ciągła kontrola, niska kultura pracy i złe relacje z przełożonymi również mogą przyczyniać się do wypalenia. Do innych czynników można zaliczyć także brak wsparcia kolegów i przełożonych, brak należytej komunikacji w firmie między poszczególnymi działami, a także niejasne wymagania przełożonych wobec podwładnych. Często pracodawca popełnia także błędy w zakresie zbyt dużej biurokracji w firmie, nie stosuje systemu motywowania pracowników, stosuje zarzadzanie poprzez zastraszanie i popełnia błędy w czasie rekrutacji, źle dobierając ludzi na stanowiska.

Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?

Pracownik powinien przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dobrze się czuje w danej firmie. Czy odpowiada mu sposób zarządzania i ma poprawne stosunki ze współpracownikami? Czy lubi zakres swoich obowiązków, ma możliwość rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji?

Najlepiej także znaleźć sobie pasję lub rozwijać zainteresowania, które nas pochłaniają poza pracą. Nauczyć się efektywnie odpoczywać i relaksować.