Jak skutecznie motywować pracowników w firmie?

Jak skutecznie motywować pracowników w firmie?

System motywacji pracowników powinien istnieć w każdej firmie. Zadowoleni podwładni pracują efektywniej i są bardziej zaangażowani w swoje obowiązki. Chętniej także podnoszą swoje kwalifikacje i dążą do samorozwoju.

Istnieją dwa podstawowe rodzaje motywowania pracowników

Pracodawca może motywować swój zespół w sposób pozytywny lub negatywny. Motywowanie pozytywne polega przede wszystkim na zachętach w postaci płacowej lub pozapłacowej. I tak na motywowanie płacowe składają się: premie uznaniowe, premie sprzedażowe, dodatki (funkcyjne, za frekwencje) i podwyżki. Wypłacane premie mogą mieć charakter okresowy (miesięczne, kwartalne lub roczne), formy nagrody uznaniowej, jednorazowej lub zespołowej.

Negatywne motywowanie pracowników – metoda kija i marchewki

Najgorszy z możliwych sposób motywowania podwładnych. Pracodawca nieustannie generuje w pracownikach poczucie zagrożenia. Często ich zastrasza, grozi utratą pracy lub cięciem premii. Większość zatrudnionych nie będzie się czuła komfortowo w takiej organizacji. Styl negatywny może być użyteczny jedynie w przypadku szybkiej mobilizacji pracowników do działania (np. gdy w wyniku błędów czy lenistwa zawalili pracę). Daje także jasny obraz, że tylko dobrze pracujący podwładni mają szansę na awans, wyższe zarobki i utrzymanie posady.

Pozapłacowe sposoby motywowania pracowników w firmie

Pozapłacowe sposoby motywowania pracowników stały się w Polsce bardzo popularne. Zarówno korporacje jak i średnie firmy wykorzystuje je w celu pozyskania, jak i utrzymania wieloletnich pracowników. Przede wszystkim pracodawcy oferują liczne benefity pracownicze. Do najpopularniejszych można zaliczyć: prywatną, opiekę medyczną, karnety sportowe i bilety do kin, muzeów i teatrów.

W ramach prywatnej opieki medycznej podwładni mają możliwość skorzystać z prywatnych wizyt lekarskich często w najlepszych przychodniach. Przekłada się to na wykonywanie częstszych badań, nie korzystanie ze zwolnień lekarskich i zwiększoną frekwencję w pracy.

Karnety sportowe zapewniają potrzebną każdemu aktywność fizyczną. Dzięki temu pracownicy mniej chorują i czują się bardziej zrelaksowani. Zapotrzebowanie na nie wzrasta szczególnie w okresie zimowym, gdy aktywność fizyczna na świeżym powietrzu maleje. Pracodawca może za pomocą rozszerzonych pakietów finansować zajęcia sportowe także członkom rodziny pracownika.

Benefity kulturalne oferują bilety do kina, teatru czy muzeów. Korzystanie z wydarzeń kulturalnych zapewnia podwładnym i ich rodzinom możliwość ciekawego spędzania czasu wolnego i możliwość naładowania baterii.