Jaki rodzaj spółki założyć?

Jaki rodzaj spółki założyć?

Planując rozpoczęcie biznesu we współpracy z inną osobą fizyczną lub firmą, pojawia się konieczność założenia spółki. W polskim systemie prawnym istnieje jednak wiele rodzajów spółek i przy braku odpowiedniej wiedzy łatwo można podjąć niewłaściwą decyzję. Doradztwo w zakresie zakładania spółek ze strony prawnika lub kancelarii, w takiej sytuacji jest nieocenioną pomocą. Dzięki profesjonalistom łatwiej podjąć racjonalną decyzję z punktu widzenia swojego aktualnego i przyszłego interesu.

Dwa rodzaje spółek – cywilne i handlowe

W polskim systemie prawnym można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje spółek. Są to spółki cywilne, w których wspólnicy, osoby fizyczne lub prawne, ponoszą pełną odpowiedzialność za zobowiązania firmy oraz spółki handlowe, które dzielą się na osobowe i kapitałowe, a następnie na dalsze podkategorie. W związku z tym, że funkcjonowanie każdego typu spółki wygląda nieco inaczej i inne są zobowiązania jej wspólników, profesjonalne doradztwo przy zakładaniu spółki może uchronić przedsiębiorców zakładających tego typu działalność przed przykrymi konsekwencjami niewłaściwych decyzji. Świadczone przez kancelarię prawną doradztwo w zakresie zakładania spółek zazwyczaj obejmuje nie tylko kwestie związane z wyborem odpowiedniej, korzystnej dla przedsiębiorców prawnej formy działalności, ale także możliwości zmiany jednej formy na inną, korzystniejszą na danym etapie prowadzenia biznesu. Warto bowiem pamiętać, że spółkę można przekształcić. Trzeba jedynie dopełnić odpowiednich formalności.

Procedura zakładania spółki

Gdy osoby fizyczne lub prawne dogadają się w kwestii wspólnego prowadzenia nowego biznesu i ustalą wybór odpowiedniej formy prawnej dla przyszłej firmy, muszą jeszcze przygotować umowę spółki lub opracować jej statut. Doradztwo w zakresie zakładania spółek może obejmować również tego typu czynności. To niezwykle cenne, zwłaszcza gdy przedsiębiorcy nie mają doświadczenia w przygotowywaniu takich dokumentów, a chcą uchronić się przed przykrymi konsekwencjami niewłaściwych lub nieuprawnionych zapisów. Dzięki kompleksowemu doradztwu przy zakładaniu firmy przedsiębiorca może zapoznać się z istniejącymi zagrożeniami i korzyściami płynącymi z przyjęcia określonej formy prowadzenia działalności, a pełniejsza wiedza zawsze pozwala podjąć bardziej przemyślaną decyzję.

Gdy przedsiębiorca ma ograniczoną wiedzę i targają nim wątpliwości przy wyborze formy prawnej dla zakładanego biznesu, powinien skorzystać z usług doradczych z zakresu zakładania spółek. Tego typu usługi świadczą niektórzy prawnicy i wyspecjalizowane kancelarie prawne.