Podstawowe informacje na temat dokumentów magazynowych

Podstawowe informacje na temat dokumentów magazynowych

Podstawowe informacje na temat dokumentów magazynowych

Dokumenty magazynowe dzielą się ze względu na kierunek przepływu towarów. Mogą one zmierzać do magazynu oraz z magazynu.

Kiedy mamy do czynienia z dowodami przychodowymi jest to PZ, czyli przyjęcie zewnętrzne. PZ służy do udokumentowania zakupu bądź nieopłaconego przyjęcia towaru. Osobą upoważnioną do jego wystawienia jest pracownik magazynu. Prezentowany dowód odgrywa bardzo ważną rolę w przypadku dostaw niefakturowanych. W obrocie magazynowych funkcjonuje również dowód określany skrótem PW, czyli przyjęcie wewnętrzne. Używa się go w trakcie przyjmowania materiału od odbiorcy, który również pracuje dla tej samej firmy, chociaż niekoniecznie w tym samym budynku. Oprócz tego ma zastosowanie, kiedy nie stwierdzono konkretnego kontrahenta. Występuje też ZW, czyli zwrot wewnętrzny. Korzysta się z niego w momencie, kiedy materiał zwraca się w jednostce. Za przykład może posłużyć sytuacja wzięcia zbyt dużej ilości materiału z magazynu, którego w dalszej kolejności nie wykorzystano w trakcie produkcji. Dokument MM to przesunięcie międzymagazynowe, który ma za zadanie potwierdzenie ruchu materiałów. Ten dokument związany jest ze wszystkimi magazynami w firmie i dotyczy przedsiębiorstw o znacznych gabarytach.

Dokumenty magazynowe – rozchodowe

W magazynie funkcjonują również dokumenty rozchodowe. Jednym z nich jest WZ, który służy do udokumentowania wydania towaru z magazynu. Towar opuszcza magazyn, gdyż kupiono go, albo przekazano za darmo.

Korzysta się też z MM, czyli przesunięcia międzymagazynowego.

W trakcie wystawiania dowodów magazynowych nie może zabraknąć podstawowych elementów dokumentu. Wymienia się wśród nich: następny numer dokumentu, datę wystawienia, datę przyjęcie towaru oraz oznaczenie towaru. W dalszej kolejności uzupełnia się cenę jednostkową, ilość przyjętego materiału, a także informacje odnośnie osoby przygotowującej dokument. Nie można zapomnieć o podpisie osoby, która przygotowała dokument, a także podpisie dostawcy i osoby odbierającej.