Pozytywne strony inwestowania w sektor zdrowia

Pozytywne strony inwestowania w sektor zdrowia

Sektor opieki zdrowotnej jest drugim co do wielkości sektorem akcji, ale w ciągu ostatnich pięciu lat regularnie osiągał gorsze wyniki (co widać na wykresie), a w zeszłym roku był opóźniony o 10 punktów. Sytuacja ta trwa nadal, mimo że sektor opieki zdrowotnej odnotował w ostatnim roku ogromny wzrost. Sektor opieki zdrowotnej ma najwyższy wskaźnik zysku na akcję spośród wszystkich sektorów.

Spośród wszystkich podsektorów, spadek wycen jest najlepiej widoczny w przemyśle farmaceutycznym, który stanowi ponad 30% całego sektora opieki zdrowotnej w USA. Firmy produkujące sprzęt medyczny są jedynymi, które nie podlegają temu trendowi. Spadek ten był spowodowany cenami leków, kwestiami regulacyjnymi oraz wzrostem konkurencji w produkcji leków generycznych i biopodobnych. Na to wszystko nakładają się obawy inwestorów związane ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Partia Demokratyczna, ze swoim programem “Opieka zdrowotna dla wszystkich”, chce naprawić wysokie wydatki i słabe wyniki amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej.

Kryzys koronawirusowy spowodował wieloletnie przewartościowanie całego sektora

Wszystko to zmieniło się w pierwszym kwartale 2020 roku, kiedy pandemia koronawirusów spowodowała krach na giełdzie. Sektor opieki zdrowotnej zaczął osiągać lepsze wyniki i jest kilka powodów, dla których uważamy, że będzie to kontynuowane. Po pierwsze, inwestorzy ponownie koncentrują się na tym sektorze, ponieważ jest on stosunkowo defensywny i wykazuje optymalne przepływy pieniężne dzięki niskiemu poziomowi dźwigni finansowej. A po drugie, zyski z różnych podsektorów rosną, ponieważ zarówno rządy, jak i zwykli konsumenci wydają więcej w tym obszarze.

Wszystko to tylko pogłębia już istniejące trendy. Sektor opieki zdrowotnej będzie nadal korzystał z silnego wzrostu popytu ze strony klasy średniej na rynkach wschodzących oraz starzejącej się populacji na rynkach rozwiniętych. Uważamy, że sektor ten jest szczególnie wrażliwy na potencjalną zmianę sentymentu rynkowego, głównie ze względu na niską wycenę sektora, elastyczność zysków, silne bilanse spółek oraz niekorzystny sentyment inwestorów.

Wyceny spółek

Kiedy przyglądamy się wycenom spółek z sektora opieki zdrowotnej, widzimy, że spółki farmaceutyczne i biotechnologiczne są wyceniane poniżej średniej dla rynku amerykańskiego. Firmy zajmujące się technologiami i sprzętem medycznym oraz firmy z sektora life sciences są notowane po cenach wyższych niż średnia akcji dla rynku amerykańskiego.

Zarobki defensywne

Amerykański sektor opieki zdrowotnej wykazuje jedne z najlepszych wzrostów zysków. W drugim kwartale 2020 roku spodziewany jest dodatni 3% wzrost, jak twierdzą eksperci. Wyższy wzrost

Silne bilanse korporacyjne

Sektor opieki zdrowotnej ma drugi najniższy poziom dźwigni finansowej wśród wszystkich sektorów amerykańskich, a branża technologiczna wiedzie w tym względzie prym. Nieruchomości i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej należą do najbardziej lewarowanych sektorów. Ta niska dźwignia finansowa zapewnia sektorowi znaczną, w porównaniu z innymi sektorami, elastyczność finansową w utrzymywaniu poziomu dywidend, dezinwestycji oraz fuzji i przejęć.

Niekorzystny sentyment inwestorów

Uważamy, że w tym środowisku jest miejsce na poprawę sentymentu kupujących, jako że w ciągu ostatniego roku obserwowaliśmy relatywnie silne odpływy zarówno z funduszy inwestycyjnych, jak i exchange traded funds (patrz wykres poniżej). Innym powodem, dla którego inwestorzy mogą zmienić swoje nastawienie, jest fakt, że pomimo tego, że perspektywy sektora zmieniły się znacząco, nastąpiło jedynie niewielkie odwrócenie przepływów.

Które akcje warto posiadać i dlaczego

Wszystkim inwestorom zaleca się inwestowanie w szeroki wachlarz akcji z sektora opieki zdrowotnej, gdyż ułatwi im to wychwycenie zmian w wycenach spółek, ich zyskach lub nastrojach rynkowych.

Największym funduszem giełdowym inwestującym w sektor opieki zdrowotnej jest Health Care Select Sect SPDR. Jego wartość wynosi 18 miliardów dolarów. Fundusz ma 1,8% stopę zwrotu z dywidendy, a największe spółki, w których posiada udziały to Johnson & Johnson, UnitedHealth, Merck, Pfizer i Abbott Laboratories.

Fundusz Vanguard Health Care o wartości 8 mld USD ma podobną stopę dywidendy, ale jest znacznie bardziej zdywersyfikowany. Fundusz XLV posiada udziały w 60 różnych spółkach, z których 10 największych stanowi 42% funduszu, podczas gdy fundusz VHT posiada 390 spółek, z których 10 największych stanowi 51% całego portfela. Oba fundusze są dość dobrze zdywersyfikowane pod względem inwestycji w podsektory. Vanguard Health Care inwestuje najwięcej w spółki farmaceutyczne (29,2%), następnie w spółki zajmujące się sprzętem medycznym (23,1%), spółki biotechnologiczne (18,5%), spółki zarządzające opieką zdrowotną (9,7%) i wreszcie spółki zajmujące się naukami przyrodniczymi (7,3%).

Chociaż zalecamy inwestorom posiadanie jak najszerszej ekspozycji na rynek, dla tych, którzy mają szczególne przekonania co do poszczególnych podsektorów, istnieją fundusze giełdowe z bardziej specyficzną ekspozycją na poszczególne podsektory. Trzecim największym funduszem giełdowym jest iShares Nasdaq Biotechnology ETF o wartości 6 mld USD, inwestujący w biotechnologię, a na czwartym miejscu znajduje się iShares U.S. Medical Devices ETF, który inwestuje w spółki produkujące urządzenia i sprzęt medyczny.

Przyjrzeliśmy się także firmom walczącym na pierwszej linii frontu przeciwko COVID-19. Spośród 11 firm, które potencjalnie mogą zyskać na epidemii koronawirusa. Konkretnie chodzi o następujące firmy: AbbVie, Gilead Sciences, FUJIFILM Toyama Chemical, Regeneron, Chugai, Moderna, Abbott, LabCorp, Quest Diagnostics, Becton, Diskinson i Medtronic.

AbbVie produkuje lek antyretrowirusowy Kaltra, a Toyama produkuje lek przeciw grypie Favipiravir. Regenon pracuje nad lekiem przeciwzapalnym Kezavra, podczas gdy Chugai produkuje Actemrę, która jest stosowana w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Moderna jest jednym z liderów w rozwoju szczepionek przeciwko koronawirusom i posiada partnerstwo produkcyjne z firmą Merck. Wreszcie, Abbott, LabCorp i Quest Diagnostics są mocno zaangażowane w proces badań diagnostycznych pacjentów zarażonych nowym koronawirusem, a Medtronic jest liderem w produkcji urządzeń do wentylacji płuc.

Ryzyko: Ożywienie gospodarcze czy interwencja rządu

Jednym z głównych ryzyk jest to, że kryzys związany z epidemią koronawirusa może zakończyć się szybciej niż pierwotnie przewidywano, co, biorąc pod uwagę obecną głębokość recesji i bezprecedensową ilość fiskalnych i monetarnych bodźców, może oznaczać dość znaczące ożywienie dla tradycyjnie defensywnego sektora opieki zdrowotnej.

Innym ryzykiem jest to, że kryzys będzie się pogłębiał i stawał coraz poważniejszy, a polityczna frustracja związana z sektorem zdrowia będzie widoczna dla wszystkich. Problemy będą dotyczyć ochrony ubezpieczeniowej, zdolności firm farmaceutycznych i biotechnologicznych do rozwijania nowych metod leczenia i szczepionek, ale także firm produkujących i dostarczających sprzęt i wyposażenie medyczne. Zwiększona interwencja rządu może doprowadzić do wzrostu konkurencji cenowej i dalszego spadku wyceny poszczególnych firm.