Pieniądze wysłany na zły numer bankowy. Co robić?

Pieniądze wysłany na zły numer bankowy. Co robić?

Wystarczy chwila nieuwagi, źle spisany numer konta bankowego, aby pieniądze zostały przelane na błędny numer konta. Takie pomyłki zdarzają się stosunkowo często. Za źle wpisany numer konta nie odpowiada bank ani odbiorca. Jednak nie oznacza to, że takie środki są nie do odzyskania. Można skutecznie dochodzić swojego roszczenia o ich zwrot. W jaki sposób najlepiej to zrobić?

Bank ma obowiązek pomóc w odzyskaniu środków

Przede wszystkim trzeba powiadomić zleceniodawcę przekazu, czyli nasz bank o zaistniałej sytuacji. Dopiero po uzyskaniu takiej informacji bank może podjąć działania zmierzające do odzyskania pieniędzy. Wystarczy przekazać informację do płatnika i cierpliwie czekać na dalsze informacje. Na tym etapie nie składamy jeszcze reklamacji. Przede wszystkim bank sam skontaktuje się z właścicielem rachunku, na który zostały omyłkowo przelane pieniądze. Poinformuje go o konieczności zwrotu środków na wskazany specjalny numer konta. Otrzymamy także dane osobowe właściciela konta. Zostanie on zobowiązany do zwrotu pieniędzy w ciągu miesiąca.

Bezpodstawne wzbogacenie się

Jeśli po upływie miesiąca nadal nie odzyskamy pieniędzy będziemy mogli wnieść sprawę do Sądu. Na podstawie art. 405 kodeksu cywilnego, który mówi o tym, że osoba, która bezpodstawnie się wzbogaciła musi zwrócić całość otrzymanych pieniędzy.

Jeżeli bank nie zrobił nic, aby pomóc nam w odzyskaniu pieniędzy możemy złożyć w nim reklamacje. Negatywne rozpatrzenie naszej reklamacji albo nie ustosunkowanie się do niej nadal nie zamyka nam drogi do zwrotu naszych pieniędzy. Możemy odwołać się do Rzecznika Praw Konsumenta i dokładnie opisać zaistniałą sytuację. Rzecznik najczęściej sam kontaktuje się z bankiem i nakazuje podjęcia interwencji w naszej  sprawie.