Z jaką datą rozpoczynamy działalność gospodarczą?

Z jaką datą rozpoczynamy działalność gospodarczą?

Z jaką datą rozpoczynamy działalność gospodarczą?

Każdy przedsiębiorca musi określić w jakim dniu jego firma zaczyna działalność. Wiąże się to z wieloma konsekwencjami, dlatego warto dowiedzieć się o czym należy pamiętać zanim przystąpi się do działania. Rozpoczynanie oraz wykonywanie działalności gospodarczej jest uwarunkowane ustawą wydaną 6 marca 2018 roku. Znana jest ona pod nazwą Prawo przedsiębiorców i obowiązuje wszystkich pracodawców w naszym kraju. Jednakże zarówno w wymienionej ustawie, jak i ustawach szczegółowych nie wspomina się wiele na temat daty rozpoczynania działalności. Z tego względu trzeba dowiedzieć się tego na własną rękę.

Posiłkując się przepisami…

W przepisach prawa nie można znaleźć terminu, który należy przyjmować za dzień rozpoczęcia działalności. Jednakże informują one, że przedsiębiorca ma możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej w dniu, kiedy nastąpiło złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Drugą możliwością jest wpisanie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednakże, przedsiębiorca za pierwszy dzień rozpoczęcia działalności może uznać dzień następujący po wpisaniu do CEIDG. Inne przepisy nakładają na przedsiębiorcę obowiązek rejestracji działalności w przypadku, kiedy przychód w ciągu jednego miesiąca będzie większy niż 50% minimalnego wynagrodzenia. Jednakże przepisy, które przywołano powyżej oraz zarejestrowanie w ewidencji to cały czas nie wszystko. Wbrew pozorom nie oznacza to również wykonywania działalności gospodarczej. Wszystko jest tutaj skomplikowane oraz niejasne, dlatego czasem trzeba skorzystać z pomocy.

Właśnie ze względu na to, że przepisy jednoznacznie nie informują, kiedy ma miejsce rozpoczęcie działalności gospodarczej, dobrze zgłaszać się do odpowiednich urzędów. Chodzi zarówno o urząd skarbowy, jak i ZUS, które posłużą pomocą w przypadku braku odpowiedzi.

Ulgi dla nowych przedsiębiorców

W tym miejscu warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy, którzy dopiero co zaczynają swoją działalność mogą korzystać z ulg. Chodzi o ulgę na start bądź preferencyjny ZUS. Wspomniana ulga na start przysługuje przez 6 miesięcy, a  wsparcie preferencyjne obowiązuje przez 24 miesiące. W związku z tym przedsiębiorca nie złamie przepisów, kiedy we wniosku o wpis do CEIDG wpisze późniejszy termin rozpoczęcia działalności. Data rozpoczęcia działalności może być przyszła oraz przeszła, kiedy wziąć pod uwagę termin złożenia wniosku o wpis do CEIDG.