Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców

W związku z panującą epidemią rząd wspiera przedsiębiorców, którzy stracili znaczne dochody w czasie trudnych czasów w jakich przyszło nam żyć. Każda pomoc oznacza jednak pewne limity, gdyż w innych przypadkach pożyczanie pieniędzy może rodzić szereg negatywnych zjawisk. Udzielanie pomocy przez rząd musi jednak przebiegać zgodnie z wieloma zasadami. Przede wszystkim chodzi o to, aby nie zakłócać bądź nie zagrażać zasadom konkurencji innym przedsiębiorcom. Oprócz tego należy zachować zasady rynku wewnętrznego, który oddziałuje na wymianę handlową pomiędzy państwami wchodzącymi do Unii Europejskiej.

Najbardziej pożąda się pomocy socjalnej, którą otrzymują indywidualne jednostki. Przyznaje się ją pod warunkiem, że nie ma nic wspólnego z dyskryminacją pochodzenia produktów. Pomoc otrzymywana od państwa może służyć próbom załatania szkód, które powstały jako efekt wydarzeń nadzwyczajnych. Panująca epidemia na pewno zalicza się do jednej z takich sytuacji. Przedsiębiorcy uzyskują pomoc, kiedy celem ich działań jest wspieranie kultury oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis przyznaje się jednej działalności przedsiębiorczej w konkretnym okresie. Kwota również zostaje z góry narzucona. Pomoc ta powstała z myślą o dostarczeniu wsparcia dla biznesu, który nie oddziałuje na wymianę handlową między krajami członkowskimi. Przedsiębiorca nie jest więc konkurencją, a do tego nie zakłóca pracy innych. Pomoc de minimis oferowana jest więc przez jedno państwo dla konkretnego przedsiębiorstwa w kwocie, która nie jest większa od 200.000 euro. Kwota ta przypada na trzy lata podatkowe. Kiedy mamy do czynienia z przedsiębiorstwem zajmującym się transportem towarów, limit ten zmniejsza się do 100.000 euro w trzech latach podatkowych.

Dodatkowe wsparcie

W dzisiejszych czasach Komisja Europejska podjęła kolejne decyzje odnośnie wspierania przedsiębiorstw, które nagle pozostały bez możliwości kontynuowania płynności finansowej. W ich przypadku można skorzystać z kwoty wsparcia, która nie przekracza 800.000 euro na jedno przedsiębiorstwo. Kwoty oraz warunki takiego stanu rzeczy omówiono w przepisach Tarczy Antykryzysowej.

Wsparcie uzyskiwane przez przedsiębiorstwo musi w większości przypadków zostać zwrócone, a brak terminowości w spłacie może oznaczać naliczenie dodatkowych odsetek.