Największe giełdy papierów wartościowych na świecie

Największe giełdy papierów wartościowych na świecie

Rynki kapitałowe na świecie są bardzo różnorodne. Są jedną z miar rozwoju gospodarczego państwa, świadczą w pewnym stopniu o zamożności obywateli i atrakcyjności inwestycyjnej państwa.

Istnieją państwa, gdzie finansowanie bankowe jest ważniejsze niż finansowanie rynkowe (np. Niemcy). Jednak wciąż największe giełdy papierów wartościowych na świecie pobudzają wyobraźnie inwestorów na całym świecie.

Giełdy świata o największej kapitalizacji

Najbardziej adekwatną miarą wielkości giełdy jest jej kapitalizacja notowanych spółek w dolarach amerykańskich. Jest to po prostu liczba akcji pomnożona przez cenę akcji (na ogół na koniec roku). Jeżeli spółki są notowane w innej walucie, to są przeliczane po kursie według danych z rynku Forex. Liczba spółek byłaby bardzo niemiarodajną miarą. Z kolei płynność obrotu również nie pozwoliłaby zmierzyć wielkości giełdy, bo jest to miara bardzo narażona na odmienne wyniki w zależności od wybranej metody.

Należy pamiętać, że nie zawsze na giełdzie są notowane krajowe spółki. Na przykład na największej giełdzie (NYSE) aż ok. 500 spółek jest z innych państw (w tym Toyota, SAP czy Alibaba).

Pierwsze dwa miejsca zajmują amerykańskie giełdy: New York Stock Exchange i Nasdaq. NYSE w 2022 roku miało kapitalizację wynoszącą ok. 25 bilionów dolarów, a Nasdaq ok. 17 bilionów dolarów. Dwie największe giełdy odpowiadają za około połowę globalnej kapitalizacji spółek. Więcej o amerykańskich giełdach i nie tylko znajdziesz w serwisie https://www.nasdaq.pl/. Trzecie miejsce zajmuje Shanghai Stock Exchange z ok. 7 bilionami dolarów kapitalizacji wszystkich spółek. Dopiero czwarte miejsce zajmuje Euronext z ok. 6,5 bln dolarów kapitalizacji.

Piąte miejsce należy do chińskiej giełdy z Shenzen, szóste do tokijskiej, a siódme do Hong Kong Stock Exchange. Ósme i dziewiąte miejsce mają indyjskie giełdy, a górną dziesiątkę zamyka London Stock Exchange. W Afryce największa jest giełda w Arabii Saudyjskiej, a w Ameryce Południowej brazylijska B3 Brasil Bolsa Balcão.

Nie tylko akcje, nie tylko giełdy papierów wartościowych

Należy pamiętać, że papiery wartościowe to nie tylko udziały w spółkach (akcje). To też kontrakty terminowe (np. forward czy futures). Tutaj pomiar wielkości jest bardzo trudny. Jednak za największą giełdę walutową uznaje się londyńską. Wielkość giełd papierów wartościowych, gdzie kryterium byłaby wielkość obrotu kontraktami terminowymi na towary, jest bardzo zależna od samego towaru. Dominująca w zakresie metali jest też londyńska.